یاداشت های روزانه یک تریدر موفق(ضرر کردن را دوست بداریم)

 – یاد بگیریم که ضرر کردن را دوست داشته باشیم!

📌این چیزي است که شما همیشه ازTrader هاي موفق بازار می شنوید و چنانچه می خواهید یکTrader موفق، چه در بازار و چه در خارج از آن باشید، لازم است تا یاد بگیرید که ضرر کردن را دوست داشته باشید! در حقیقت ضرر کردن نباید باعث رنجش شما شود.البته اشتباه نکنید.شما از پذیرفتن ضرر، خوشحال نخواهید شد، اما باید خوشحال باشید که در زمانی که بازار موقعیت سود رسانی مناسبی در اختیار شما نمی گذارد، از آن خارج می شوید.