یاداشت های روزانه یک تریدر موفق(اهداف واقعگرایانه)

۱- هدف شما باید واقعگرایانه باشد.

باید در حد توانتان باشد.در این مورد می توان یک مثال ذکر کرد که اگر سعی شما بر این باشد که بطور متوسط در روز ۲۵۰ تا ۵۰۰ دلار کسب سود کنید؛ شانس شما براي رسیدن به این هدف بسیار بیشتر از رسیدن به یک میلیون دلار در سال در ابتداي تجارتتان است.منظور مرا اشتباه متوجه نشوید چون بنظر من اگر شما عملکردتان در راه هدفتان بسیار خوب باشد؛ دلیلی ندارد که شما نتوانید آن را ارتقا دهید.اما شما باید حتما از یک هدف قابل دسترسی شروع کرده و سپس به آن بال و پر بدهید.من اکیدا پیشنهاد می کنم که با یک هدف کوچک شروع کرده و سپس آنرا ارتقا دهید.