سیگنال های بلند مدت باشگاه تریدرهای کوینوپی

۴ ماه پایانی سال ۲۰۱۷

کوینوپی ،در ۴ ماهه آخر سال ۲۰۱۷ ، همزمان با شروع انتشار سیگنال های عمومی خود ،توانست در بازه ۴ ماه با ۱۰ سیگنال بدون خطا به +۵۰۰۰ درصد سود دست یابد که این سیگنال ها بصورت عمومی بروی کانال تلگرامی کوینوپی و سامانه تحلیلگر منتشر شده بودند . شما می توانید در زیر نمونه ای از سیگنال های طولانی مدت کوینوپی را مشاهده کنید.