نئو (NEO)

توضیحات

NEO is a platform in which users can issue and trade assets. NEO has been rebranded from the original ‘Antshares’. NEO tokenizes proofs of ownership of an asset and not the asset itself, thus taking into account all of the legal complications and obligations that may come with the transfer of shares, equity and assets.

NEO represent an ownership of the NEO platform and allows users to buy NEO (ANC) and to vote on protocol changes on the NEO blockchain. ANS are 100% premined and issued on the NEO’s genesis block.

جزئیات
تعداد کوین هاالگوریتمآدرس وب سایتتویترسختی شبکهپاداش هر بلوک
۶۵,۰۰۰,۰۰۰٫۰
ICO
توضیحات White paperسرمایه ی جمع شدهتاریخ شروع فروشکوین فروش رفتهشبکه مادروضعیت

۵۰٫۰۰ M

۲۰۱۶, ۰۸ Aug 16:00:00

۲۳ درصداتمام ico ها
وضعیت شبکه های اجتماعی
دنبال کننده
دنبال شده
لیست شده
علاقمند شده
رتبه در بین ارزها
قیمت در لحظه ی این ارز