Coinopi Indicators

Pro Indicators Built For TradingView.com

استراتژی معاملاتی کوینوپی

پکیچ استراتژی معاملاتی کوینوپی +کلیه اندیکاتورهای اخنصاصی کوینوپی

TMa  strategy

اندیکاتور  tma strategy بمدت یک سال در کوینوپی بعنوان ابزار اصلی ترید استفاده شده و با استفاده از آن بهترین ترید ها را انجام داده شده.

Trend strategy

یکی از بهترین اسیلاتورهای اختصاصی ساخته شده که کاربر می تواند در هر تایم فریمی از آن برای ترید استفاده کند این اسیلاتور هم بصورت تکی و هم ترکیبی می تواند با ابزارهای دیگر استفاده کرد.

Ma strategy

اندیکاتور اختصاصی مووینگ همراه رنگ آمیزی خودکار کندل ها  قابل تنظیم توسط کاربر

Ma Trend strategy

این اسیلاتور همراه رنگ آمیزی خودکار کندل ها ،را می تواند بصورت ترکیبی با ابزارهای دیگر استفاده کرد که روند بازار را می توان با آن پیش بینی کرد.

Matrix strategy

از این اسیلاتور می تواند بصورت تکی یا ترکیبی برای ترید در تایم فریم های مختلف استفاده کرد. و می توان گفت یکی از بهترین اسیلاتور ها برای تشخیص جهت بازار می باشد.

cool hit counter