رویدادهای کوینوپی

کارگاه آموزشی آشنایی با کریپتوکارنسی و صنعت ماینینگ – خردادماه ۱۳۹۸ -دانشگاه کردستان

کوینوپی حامی رویداد استارتاپ ویکند سپهر نو کردستان

تشکیل انجمن بلاکچین ایران کمیته کردستان – فروردین ماه ۱۳۹۸

سمینار آشنایی با حوزه ی کریپتوکارنسی و صنعت ماینینگ

کارگاه تخصصی دو روزه آموزش معامله گری کریپتوکارنسی – دانشگاه اصفهان

گردهمایی فعالین حوزه کریپتوکارنسی در شهرستان سقز