دوره جامع آموزشی معامله گری بازارهای مالی

  • چند میلیونر می‌شناسید که با پس‌انداز کردن در حساب پس‌انداز میلیونر شده باشند؟ من صحبت دیگری ندارم – رابرت جی آلن (Robert G. Allen)
  • برای ثروتمند شدن، باید در زمانی که خواب هستید نیز پول دربیاورید – دیوید بیلی (David Bailey)
  •  کسی که گفته پول خوشبختی نمی‌آورد نمی‌دانسته برای خرید کجا برود – بو درک (Bo Derek)
  • وقتی جوان بودم فکر می‌کردم پول مهمترین چیز در زندگی است، الان که پیر شده‌ام می‌دانم که همینطور است – اسکار وایلد (Oscar Wilde)