Coinopi Indicators

Pro Indicators Built For TradingView.com

اندیکاتور tma strategy

این اندیکاتور اختصاصی از ابزار بولینگربند و دو مووینگ با دوره های سریع و کند که مووینگ کند تر جهت سیگنال ورود و مووینگ سریعتر نقش حمایتی را در صعود های طولانی نمودار را برعهده دارد که سیگنال خروج را از قطع مووینگ سریعتر گرفته می شود – مووینگ ها دارای میزان دوره و نوع مووینگ هم با مووینگ های پیش فرض متفاومت می باشد.

این اندیکاتور توسط کوینوپی به مدت یکسال مورد تست قرارگرفته و در ترید زنده بازار از آن استفاده کرده است. در تایم روزانه برای گرفتن برگشت های طولانی مدت که صعود های بالای ۵۰ درصد می باشد بسیار کاربردی است. و در تایم های پایینتر برای نوسانگیری های ۲ تا۵ درصدی بسیارکاربردی می باشد. این ابزار را می توان بصورت تکی یا با دیگر ابزارهای کوینوپی ترکیب و ترید زد.

نتایج استراتژی بروی کوین ها

اندیکاتور در تریدینگ ویو

تست زنده اندیکاتور

  • اعتبار یکماه اندیکاتور
  • اندیکاتور اختصاصی بر بستر پلتفرم تردینگ ویو
  • 30.000 تومان
  • اعتبار شش ماهه اندیکاتور
  • اندیکاتور اختصاصی بر بستر پلتفرم تردینگ ویو
  • 150.000 تومان
  • تست اندیکاتور
  • تست یک روزه اندیکاتور
  • 10.000 تومان

تحلیل و سیگنال های اختصاصی و آموزش های ویدیویی

cool hit counter